سفارش تبلیغ
صبا ویژن

                           شورای اسلامی ودهیاری ده رئیس


اعضای شورای ده رئیس:

رئیس:جناب آقای علی میرزاهاشمی

شماره تماس:09133915397

نایب رئیس:جناب آقای مرتضی اکبری

شماره تماس:09132933957

منشی:جناب آقای علی جدیدی

شماره تماس:09132935177

دهیار:جناب آقای اکبرمیرزاهاشمی

شماره تماس:09133914429


نوشته شده در تاریخ یادداشت ثابت - چهارشنبه 92 بهمن 24 توسط شورای اسلامی ودهیاری ده رئیسباهمکاری شورای اسلامی ودهیاری روستا

 

تمامی کوچه های روستا خاک ریزی وتسطیح سازی شد


http://8pic.ir/images/gwexy720rxltawgl0qqn.jpg

 

http://8pic.ir/images/z5mm7kri8qxgcwbc3uru.jpg

 

 


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 93 بهمن 14 توسط شورای اسلامی ودهیاری ده رئیسباسلام

 

به اطلاع می رساند که شورای اسلامی ودهیاری ده رئیس


درنظردارد به مناسبت ایام دهه فجر یکسری

 

مسابقه طناب کشی درروستای ده رئیس

 

برگزارنماید؛لذاخواهشمند است برای ثبت نام و

 

اطلاع ازچگونگی برگزاری وقوانین مسابقه

 

به دهیار روستا جناب آقای اکبرمیرزاهاشمی

 

مراجعه فرمایید.

 

شماره تماس با دهیار09133914429


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 93 بهمن 6 توسط شورای اسلامی ودهیاری ده رئیسباهمکاری شوراودهیاری جدول کذاری حاشیه جاده آغازشد

 http://upcity.ir/images2/02217831597633884925.jpg

 


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 93 شهریور 12 توسط شورای اسلامی ودهیاری ده رئیسآماده سازی حاشیه جاده جهت جدول کذاری...

http://upcity.ir/images2/66402774192151490325.jpg

 


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 93 شهریور 3 توسط شورای اسلامی ودهیاری ده رئیس